Афиша Уфа ИДЕЛЬ НУРГАЛИН / 09 апрель / ГКЗ "Башкортостан"

ИДЕЛЬ НУРГАЛИН / 09 апрель / ГКЗ "Башкортостан"

date_range 9 апреля 2021 г. (Пятница)
access_time 20:00 (1 неделя, 1 день назад)

«Баш ортостан» д л т концерт залы д ртле йыр ары, шаян бейе ре мен н тамашасы к елен яула ан И ЕЛ НУР ЛИНДЕ концертын т дим ит . Ижадташ ду тары Алина Д л тханова, Тимур Рамазан, И ел а ынбаев атнаш ан алтын к й са ыу, а ынып к т лг н к елле тамаша а р хим итеге , ду тар! Билетт р ала кассаларында, белешм л р с н телефондар: +7 (347) 272-37-00, +7 (347) 273-78-89.

Билеттар ы онлайн алыу с н ылтанма: iframeab-pre1991.intickets.ru/seance/11527844

Подробнее: https://vk.com/event203729550

Организатор: Музыка, нм Логотип Музыка, нм